Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za veterinu

Sremska privredna komora (petak)
18. mart 2011. godine, Kralja Petra I, 4/II,

10:00

Otvaranje seminara
– generalni sekretar SPK, sekretar za poljoprirvedu…
– predstavnik UV
– predstavnik PKS

10:15

Sanja Čelebićanin, načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije, Siniša Kotur, načelnik Odeljenja za međunarodni promet i sertifikaciju,
Slobodan Šibalić, načelnik Odeljenja za veterinarsko javno zdravstvo
Uprava za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede

Standardi za stavljanje u promet proizvoda životinjskog porekla na tržištima EU, CEFTA, Rusije i trećih zemalja

– Zakonska procedura i proces usaglašavanja uslova za izvoz na tržišta zemalja EU, Sanja Čelebićanin,
– Procedure odobravanja objekata i registracija za izvoz, dodela kontrolno izvoznog broja, Slobodan Šibalić
– Procedure za stavljanje preduzeća na liste za izvoz na tržišta u skladu
sa zahtevima zemalja uvoznica i sertifikacija, Siniša Kotur,

11:45

Diskusija (pitanja i odgovori)

12:00

Pauza za kafu

12:15

Obaveze subjekata u poslovanju hranom u skla sa Zakonom o bezbednosti
hrane R.Srbije, Sanja Čelebićanin,
– Kategorizacija objekata za proizvodnju hrane životinjakog porekla, Slobodan Šibalić
– Primena dobre proizvođačke prakse za proizvode životinjskog porekla,
Nenad Budimović, samostalni savetnik, Udruženje za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodorpivredu, Privredna komora Srbije

13:45

Diskusija (pitanja i odgovori)

14:00

Kraj seminara

Poštovani,

Privredna komora Srbije i Sremska privredna komora, u saradnji sa Upravom za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije organizovaće 18. marta 2011. godine, u zgradi Sremske privredne komore, (Kralja Petra I, 4/II,), sa početkom u 10 časova, seminar na temu: „Zakonske obaveze u procesu harmonizacije propisa i odobravanje objekata za izvoz hrane životinjskog porekla“.

Seminar je namenjen proizvođačima, prerađivačima, izvoznicima i drugim zainteresovanom za standarde za proizvode životinjskog porekla, naročito u vezi uslova za plasaman robe na tržišta EU, CEFTA, Rusije i trećih zemalja. Osim predstavnika privrede, seminaru će prisustvovati i inspektori Uprave za veterinu, kako bi svi zainteresovani imali priliku da razmene iskustva dobre proizvođačke prakse.

Predavači na seminaru biće predstavnici Uprave za veterinu, koji će predstaviti zakonsku regulativu Republike Srbije u oblasti bezbednosti hrane animalnog porekla i predstavnik Privredne komore Srbije, koji će se osvrnuti na ovu temu iz ugla privrede.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom seminaru i da prijavite svoje učešće na telefon 022 610 778 ili e-mail: vladimir.vlaovic@komora.net najkasnije do 16. marta 2011. godine.
U prilogu dostavljamo dnevni red seminara.

S poštovanjem,

Generalni sekretar SPK
Dipl. ing. Đorđe Božić

Prilog: Dnevni red seminara „Zakonske obaveze u procesu harmonizacije propisa i odobravanje objekata za izvoz hrane životinjskog porekla„