Reklama

Poštovani,

U ime organizatora Regionalne konferencije “Životna sredina ka Evropi -EnE13“ koju ove godine organizujemo deveti put, želimo da Vas informišemo da će se konferencija održati u terminu od 10. juna 2013. godine u Beogradu (u prostorijama PKS) , kao jedan od događaja u okviru obeležavanja UNEP Svetskog dana životne sredine, kao i podrške približavanja Evropskoj uniji u sektoru životne sredine, realizacijom projekta „Razvoj ENV.net u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: unapređenje uticaja građana na proces reformi u sektoru životne sredina kao podrška približavanja Evropskoj uniji“. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije podržalo je značaj ove konferencije.

Ove godine odabrana tematska oblast kao fokus je: životna sredina na lokalu.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na konferenciji Životna sredina ka Evropi – EnE13, bilo tako što ćete pripremiti i prezentovati rad, ili doprineti kao slušalac i učesnik.

Informacije o nekim od dosadašnjih konferencija možete pronaći na sajtu http://ambassadors-env.com/. U prilogu Vam dostavljamo detaljnije informacije o konferenciji, aplikacioni formular kao i uputstvo za pripremu radova.

Prijava za učešće sa ili bez rada, kao i slanje apstrakta, odnosno rada je on-line, korišćenjem Emaila conference.ene13@gmail.com

Važni datumi:

Rok za dostavu prijave za učešće sa radom: 15. april
Rok za dostavu apstrakta – do 200 reči: 25. april
Obavestenje autora o prihvatanju apstrakta: 6. maj
Rok za dostavu rada u celosti prema uputsvu za rad: 15. maj (3-6 strana, na engleskom jeziku ili na srpskom, odnosno nekom od jezika bivših jugoslovenskih republika uz apstrakt na engleskom jeziku)
Obaveštetnje autora o prihvatanja rada: 27. maj
Rok za uplatu kotizacije po nižoj ceni: 27. maj
Drugi rok za uplatu kotizacije: 31. maj
Rok za dostavu prijave za učešće bez rada: 31. maj

Održavanje konferencije: 10. jun

Kotizacija za učešće:

Kotizacija uplaćena do 23.maja 2013.godine iznosi 7000 din.
Regularna cena kotizacije je 13.000 din.
Uplatu izvrsiti na račun koji će vam na upit biti poslat Emailom od strane organizatora
Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kontakt osoba za detalje i obaveštenja: Dunja Prokić

Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor Konferencije EnE13

Uputstvo za pripremu radova EnE13

Gidelines for paper preparation EnE13

Registracioni formular EnE13

Application form EnE13