Da biste izvršili registraciju na portal Tehnologija hrane, potrebno je da unesete ispravnu adresu e-pošte (više informacija). Nakon toga na tu adresu ćete dobiti poruku koja će sadržati korisničko ime i lozinku sa kojima ste se registrovali kao i vezu koju morate da pritisnete da biste potvrdili tu adresu i tako uspešno izvršili registraciju. Ukoliko ne otvorite tu vezu, vaša registracija neće biti dovršena, što znači da nećete moći da se prijavite na portal, forum, da postavljate sadržaje ili da primate nedeljnike.

Na slici ispod je primer kako bi trebalo da izgleda poruka koju ćete dobiti i veza koju treba otvoriti a koja je označena plavom bojom.

potvrda-registracije

Otvaranjem te veze, dobićete stranicu kao na slici ispod, sa informacijom da ste uspešno potvrdili adresu. Nakon toga ćete moći da nesmetano koristite portal i da primate nedeljnike.

uspesna-registracija