Reklama

Vrste: solani, moniliformae, lateritium, sporotrichioidos

Kolonije su vunaste i različitih boja: krem, sivo-krem, ružičaste i crvene. Razmnožava se pomoću mikro konidija i makrokonidija tako da se jedna konidija nalazi na jednoj konidiofori zajedno sa fijalidom. Razmnožava se čak na -18oC.

Izlučuje egzotoksine koji su izrazito toksični, to su afla toksini. Oni su termostabilni tako da se njihova struktura upotrebom viših temperatura teško može razoriti. Egzotoksin zearelenon metabolit je roda Fusarium izolovan sa kukuruza (u zadnje vreme izolovan je čak i sa sira).

 

Fusarium

 

Vrste roda Fusarium su veoma rasprostranjene, a štetan je i za čovjeka i za biljke. Ima mnogo vrsta. Često napada žitarice, a ima ga i na drugim biljkama.

 

Pšenica napadnuta rodom Fusarium

 

Slika: Pšenica napadnuta rodom Fusarium

Vrsta: F. subglutirans
Kolonije su vunaste, različite visine (do 1 cm), rastresite, krupne vazdušne micelije bogato razvijene. Različitih boja krem do tamno i svetlo crvene. Makrokonidije – izdužene, srpaste, septirane, višećelijske. Mikrokonidije – jednoćelijske, a nekad i višećelijske, mnogo manje.

Vrsta: F. solani
Krem boje. Formira makro i dvoćelijske mikrokonidije, kao i hlamidospore.

Vrsta: F. moniliformae
Dugačke fijalide sa mikrokonidijama u dugim lancima. Makrokonidije izdužene, tanke, višećelijske.

Vrsta: F. lateritium
Makrokonidije, a vema retko mikrokonidije i masu hlamidospora.

Vrsta: F. sporotrichioides
Sa donje strane crvenkasta, gore svetlija, vunasta. Formira makrokonidije – višećelijske, srpaste; mikrokonidije – ovalnog, izduženog do kruškastog oblika, 1 ili 2 ćelije; hlamidospore – pojedinačne ili u lancima, zadebljalih zidova.

Sve ove vrste sintetišu različite mikotoksine. Karakteristične su za žitarice i sireve.

Spisak korišćene literature možete naći u Literatura – Mikrobiologija hrane.

Napravi novu temu u “Mikrobiologija hrane”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">