Reklama

Vrsta: glutinis (crveni kvasac)

Ćelijska morfologija. Vegetativne ćelije ovalne i izdužene i na jednom kraju su šire. Na ovoj široj strani se stvara pupoljak. Multilateralno pupljenje je jedini način razmnožavanja. Ne formiraju askospre. Rijetko stvaraju miceliju bilo pseudo, bilo pravu miceliju.

Rhodotorula glutinis

Metabolizam. Ne fermentišu šećer, neke vrste nagomilavaju masti. Produkuju crvene i žute pigmente i sluzave kapsule.

Uslovi rasta: t= (nize od 0oC) 2,5-5-30oC, pH=2,2 (veoma kiselo), aw,min=0,92 (prilično visoka). Toleriše 10% NaCl.

Kontaminenti su svježeg voća i povrća, žitarice, mast voćni sokovi i proizvodi od mesa. Stvaraju crvene, ružičaste ili žute mrlje na površini mesa. Mogu izazvati kvar mesa i proizvoda od mesa.

Toksičnost – patogenost. Uslovno patogena za čovjeka. Ne može se sa sigurnošću reći da nije štetna. Zavisi od interakcije sa drugim faktorima.

Spisak korišćene literature možete naći u Literatura – Mikrobiologija hrane.

Napravi novu temu u “Mikrobiologija hrane”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">