Reklama

Vrste: dysenteriae

Ćelijska morfologija. To su G, asporogeni, nepokretni, kratki štapići veličina 0,6 – (2-3)mm. Mlade kulture imaju kokobacilarne forme dok su starije filamentoznije. Nemaju kapsule, ali imaju zaštitnu celularnu (sluzavu) ovojnicu (O- antigene).

Odnos prema O2: fakultativno anaerobni.

Uslovi rata. topt= 37oC

Rasprostranjenost: voda, oboljeli ljudi, insekti prenosnici (domaća muva), namjernice. Obligatni su paraziti crijevnog trakta ljudi i nekih životinja.

Osjetljivost- otpornost. Manje su otporne od ostalih enterobakterija. Uništava ih fenol, alkalije, kiseline, 60oC/30min: pasterizacija. Van labaratorijskih uslova nisu toliko osjetljive: na 20oC/12 dana. Osjetljive su na tetraciklin, streptomicin, ali sve manje jer postaju rezistentnije.

Toksičnost- patogenost. Sh. Dysenteriae luči enterotoksn (termostabilni lipopolisaharid). Sve Shigella bakterije su obligatni paraziti crijevnog trakta. Sh. dysenteriae prouzrokuje bacilarnu dizenteriju. To je lokalna infekcija debelog crijeva praćena krvavo sluznim stolicama, bolom u trbuhu. Prilikom konzumiranja hrane zagađene sa Shigella u digestivnom traktu se raspada ćelija i oslobađa endotoksin.

Spisak korišćene literature možete naći u Literatura – Mikrobiologija hrane.

Napravi novu temu u “Mikrobiologija hrane”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">