Ova knjiga je namenjena svima koji proizvode smeše koncentrata bilo da su one namenjene tržištu, ili se koriste na sopstvenoj farmi. Napisana u formi priručnika, knjiga pruža čitaocu osnovna znanja o pojedinim hranljivim materijama, najbitnijim karakteristikama koncentrovanih hraniva, načinima njihove obrade, matematičkim modelima za njihovo kombinovanje u skladu sa zahtevima različitih vrsta i kategorija životinja, kao i gotove recepture za nekoliko desetina potpunih smeša sa odgovarajućim preporukama za korišćenje. Recepture su sastavljene u skladu sa trenutno aktuelnim Pravilnikom o kvalitetu i drugim zatevima za hranu za životinje iz 2000. godine, tako da ih mogu koristiti svi, od farmera pa do proizvođača smeša koncentrata u fabrikama hrane za životinje.

Autori su se trudili da stil prilagode što većem krugu korisnika, sa različitim stepenom obrazovanja i različitim interesima za navedenu problematiku. U toku pisanja priručnika korišćeno je više literaturnih izvora, kao i odgovarajući softver za sastavljanje smeša, ali i višegodišnje iskustvo autora stečeno u ovoj oblasti.

Svesni nekih nedostataka, kao i eventualnih nejasnoća i propusta, autori su unapred zahvalni za sve dobronameme primedbe i sugestije. Takođe, spremni su na saradnju u ovoj oblasti sa svima koji su zainteresovani.

Beograd i Kruševac, 2006.
Autori

SADRŽAJ

PREDGOVOR
UVOD
DEFINICIJA HRANE I HRANIVA
HRANLJIVE MATERIJE
PROTEINI (BELANČEVINE)
UGLJENI HIDRATI
MASTI

MINERALNE MATERIJE
MAKROELEMENTI
Kalcijum (Ca) i fosfor (P)
Magnezijum (Mg)
Kalijum (K)
Natrijum (Na) i hlor (Cl)
Sumpor (S)

MIKROELEMENTI
Gvožđe (Fe)
Bakar (Cu)
Kobalt (Co)
Mangan (Mn)
Jod (J)
Cink (Zn)
Selen (Se)

VITAMINI
VITAMINI RASTVORLJIVI U MASTIMA
(LIPOSOLUBILNI VITAMINI)
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K

VITAMINI RASTVORLJIVI U VODI
(HIDROSOLUBILNI VITAMINI)
Vitamini B-kompleksa
Vitamin B1 (tiamin, aneurin)
Vitamin B2 (riboflavin, laktoflavin)
Pantotenska kiselina
Vitamin B6
Nikotinska kiselina
Folna kiselina
Biotin
Holin
Inozitol
Vitamin B12
Vitamin C

KARAKTERISTIKE KONCENTROVANIH HRANIVA
ZRNASTA HRANIVA
Zrnevlje žita
Kukuruz
Ječam
Ovas
Pšenica
Raž
Tritikale
Sirak
Proso
Pirinač
Heljda

ZRNEVLJE LEGUMINOZA
Stočni grašak
Soja
Lupina
Bob
Grahorica
Pasulj
Sočivo
Leblebija
Kikiriki

ZRNEVLJE I SEMENJE ULJARICA
Suncokret
Lan
Konoplja
Pamuk
Seme bundeve
Sezam

OSTALO ZRNEVLJE, SEMENJE I PLODOVI
Seme šećerne i stočne repe
Seme deteline i lucerke
Hrastov žir
Bukov žir
Kesten divlji i pitomi
Rogač

SUŠENA HRANIVA BILJNOG POREKLA
Brašno od lucerke
Brašno od graška
Brašno od soje
Proteinski koncentrat iz soka zelenih biljaka

SPOREDNI PROIZVODI INDUSTRIJSKE PRERADE SIROVINA BILJNOG POREKLA
PROIZVODI I SPOREDNI PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE
Pšenične mekinje
Pšenično stočno brašno
Pšenične klice
Kukuruzne klice
Zrnaste primese pšenice (očinci)
Mlinska prašina

SPOREDNI PROIZVODI INDUSTRIJE ULJA
Pogače i sačme soje
Pogače i sačme suncokreta
Pogače i sačme uljane repice
Pogače i sačme kikirikija
Pogače i sačme lana
Pogače i sačme pamuka
Pogače i sačme bundeve
Pogače i sačme kukuruznih i pšeničnih klica

GLAVNI I SPOREDNI PROIZVODI INDUSTRIJE ŠEĆERA
Suvi repini rezanci
Melasa
Šećer (saharoza)

SPOREDNI PROIZVODI INDUSTRIJE ALKOHOLA
Džibra
Komina

SPOREDNI PROIZVODI INDUSTRIJE PIVA
Ječmene sladne klice
Pivski trop (treber)

SPOREDNI PROIZVODI INDUSTRIJE SKROBA
Kukuruzna droždina (prpa, trop)
Kukuruzni gluten
Kukuruzno glutensko brašno
Kukuruzne klice
Kukuruzne mekinje
Upareni kukuruzni ekstrakt (kornstip)
Skrobna melasa (hidrol)
Pšenični gluten
Pšenično glutensko brašno
Krompirova droždina

GLAVNI I SPOREDNI PROIZVODI INDUSTRIJSKE PRERADE SIROVINA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
Mleko i proizvodi prerade mleka
Mleko u prahu
Surutka u prahu

SPOREDNI PROIZVODI KLANICA KRUPNE STOKE
Mesno brašno
Mesno-koštano brašno
Krvno brašno
Jetreno brašno
Čvarci
Kožno brašno

SPOREDNI PROIZVODI KLANJA ŽIVINE
Brašno od perja
Brašno od otpadaka pri klanju živine, bez sadržaja perja
Brašno od otpadaka pri klanju i preradi mesa živine

RIBA I SPOREDNI PROIZVODI PRERADE RIBE
Riblje brašno
Brašno od ribljih otpadaka
Riblje jetreno brašno
Sušen riblji sok
Rastvorljivi riblji proteini

KVASCI I DRUGI CELULARNI IZVORI PROTEINA
Pivski kvasac
Stočni kvasac
Bakterijski proteini

HRANIVA MINERALNOG POREKLA
Stočna so (natrijum-hlorid)
Stočna kreda
Monokalcijum-fosfat i dikalcijum-fosfat
Sirovi krmni fosfat
Koštano brašno
Sirovo koštano brašno

DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE
Mikroelementi
Vitamini
Neproteinska azotna jedinjenja
Amino-kiseline
Masti
Antibiotici
Probiotici
Prebiotici
Kokcidiostatici
Antihelmintici
Konzervansi
Antioksidansi
Sredstva za vezivanje
Emulgatori
Enzimi
Arome i pojačivači apetita
Boje (pigmenti)
Sredstva za denaturisanje
Zabranjene materije

INDUSTRIJSKI PROIZVEDENA HRANA ZA ŽIVOTINJE
Vrste industrijski proizvedenih smeša
Kvalitet smeša

OBRADA KONCENTROVANIH HRANIVA
MEHANIČKE METODE ZA OBRADU KONCENTROVANIH HRANIVA
Ljuštenje
Gnječenje
Mlevenje

PRIPREMANJE KONCENTROVANIH HRANIVA KORIŠĆENJEM VODE
Kvašenje (natapanje)
Ispiranje (izluživanje)

TERMIČKE METODE ZA OBRADU KONCENTROVANIH HRANIVA
Kuvanje
Zaparivanje
Rostiranje (prženje, pečenje)
Mikronizacija
Kokičenje (kokanje)
Kuvanje u pari i flekičenje
Eksplozivno kuvanje
Ekstrudiranje

BIOLOŠKA OBRADA KONCENTROVANIH HRANIVA
Kiseljenje uz korišćenje pekarskog kvasca
Priprema hraniva pomoću amilolitičkih fermenata (oslađivanje, ošećeravanje, saharifikacija)
Priprema hraniva peptoniziranjem
Naklijavanje zrnevlja žitarica
KVARENJE I ŠKODLJIVOST HRANE

FIZIČKI FAKTORI
Mehanička oštećenja
Visoka temperatura
Neorganske i organske primese

HEMIJSKI FAKTORI
Teški metali i toksični hemijski elementi
Pesticidi
Industrijski kontaminanti
Deficit i suficit nekog hemijskog sastojka
Užegla mast
Mineralna đubriva
BIOLOŠKI FAKTORI
Otrovne, škodljive i depresivne biljke
Mikroorganizmi hrane
Plesni i mikotoksini u hrani za životinje
Toksigene gljivice
Parazitske gljivice plesni
Bakterije hrane
Saprofitne bakterije
Bakterije uzročnici infekcije hranom
Bakterije uzročnici trovanja hranom
Apsolutno patogene bakterije hrane
Bakterije — dodaci hrani za životinje

ŠTETOČINE HRANE ZA ŽIVOTINJE I NJIHOVO SUZBIJANJE
ZAŠTITA HRANE ZA ŽIVOTINJE OD HEMIJSKE, BIOLOŠKE I RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE
POSTUPCI PRI SASTAVLJANJU SMEŠA KONCENTRATA
POSTUPCI MEŠANJA KOMPONENATA SMEŠA
SMEŠE ZA RAZLIČITE VRSTE I KATEGORIJE ŽIVOTINJA

POTPUNE I DOPUNSKE SMEŠE ZA SVINJE
Potpuna smeša za prihranjivanje prasadi
Potpuna smeša za prasad do 15 kg
Potpuna smeša za prasad od 15 kg do 25 kg
Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu od 25 kg do 60 kg
Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu od 60 kg do 100 kg
Potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice
Potpuna smeša za krmače dojare i neraste
Dopunska smeša za prasad
Dopunska smeša za svinje u tovu

POTPUNE SMEŠE ZA GOVEDA
Potpuna smeša za telad – početna
Potpuna smeša za telad od 50 kg do 100 kg
Potpuna smeša za telad u porastu i tovu od 100 kg do 250 kg
Potpuna smeša za tov junadi od 250 kg do 350 kg
Potpuna smeša za tov junadi preko 350 kg
Potpuna smeša za krave muzare sa 12% sirovih proteina
Potpuna smeša za krave muzare sa 15% sirovih proteina
Potpuna smeša za krave muzare sa 18% sirovih proteina
Potpuna smeša za zasušene krave i junice

POTPUNE SMEŠE ZA OVCE
Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu do 15 kg
Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu od 15 kg do 30 kg
Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu od 30 kg do 50 kg
Potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske
Potpuna smeša za ovce u laktaciji

POTPUNE I DOPUNSKE SMEŠE SMEŠE ZA KOKOŠI
Potpuna smeša za tov pilića I
Potpuna smeša za tov pilića II
Potpuna smeša za tov pilića III
Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I
Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum II
Dopunska smeša za tov pilića
Dopunska smeša za nosilje jaja za konzum (superkoncentrat)

POTPUNE SMEŠE ZA ĆURKE
Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu I
Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu II
Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu III
Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu IV
Potpuna smeša za ćurke nosilje
POTPUNE SMEŠE ZA KUNIĆE
Potpuna smeša za mlade kuniće I
Potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu II
Potpuna smeša za gravidne ženke kunića
Potpuna smeša za dojne ženke kunića

POTPUNE SMEŠE ZA SRNE I JELENE
POTPUNE SMEŠE ZA DIVLJE SVINJE
POTPUNE SMEŠE ZA FAZANE
POTPUNE SMEŠE ZA RIBE
Potpuna smeša za mlađ šarana
Potpuna smeša za tov šarana
Potpuna smeša za mlađ pastrmke
Potpuna smeša za tov pastrmke
RECEPTURE
OGRANIČENJA ZA KORIŠĆENJE HRANIVA U SMEŠAMA KONCENTRATA
TABLICE HRANLJIVE VREDNOSTI KONCENTROVANIH HRANIVA

Literatura
Beleška o autorima

  • Autor
    Članci
  • Komentari (1)
    Član 27.765

    Koja je cena ove knjige i gde bi mogao da je kupim ?

Odgovor na: Koncentrati za domaće životinje, divljač i ribe

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">