Reklama

Profesija inžinjera prehrambene tehnologije „tehnologa” obuhvata profil stručnjaka istraživača, ali i operativca tj. rad na projektovanju procesa i optimizaciji sistema proizvodnje. U sklopu toga, saznanja koja proizilaze iz građe ove knjige su neophodna za poznavanje osnovnih principa projektovanja tehnoloških operacija u prehrambenoj tehnologiji, procesima koji se obavljaju u mašinama i aparatima i čine osnovu za studije uskostručnih naučnih oblasti prehrambenog inžinjerstva. U cilju podizanja nivoa kvaliteta proizvodnje, potrebni su mnogi kvalitativni i kvantitativni podaci o procesu, fenomenologiji prenosa količine energije i materije, što se može naći u ovoj knjizi.

Knjiga je dobra osnova za studije, ali i za one koji već rade u pogonima prehrambene industrije na poslovima vođenja procesa proizvodnje, kontroli i unapređenju kvaliteta proizvodnje.

Dr Marko Todorović, profesor

Sadržaj

Uvod

1. Osnovni postupci i metode u tehnološkim operacijama

1.1. Određivanje veličine stanja
1.2. Fluidi i veličine
1.3. Analitički metod pri projektovanju tehnoloških operacija

2. Dinamika fluida

2.1. Viskozitet
2.2. Hidrodinamički pritisak
2.3. Praktično određivanje visine gubitaka energije pri strujanju realnih fluida

3. Mašine i aparati u operacijama prenosa količine kretanja

3.1. Transport materijala
3.1.1. Transport fluida
3.1.1.1. Transport tečnih fluida
3.1.1.2. Transport gasovitih fluida
3.1.2. Transport čvrstog materijala
3.2. Uređaji za filtraciju
3.2.1. Filtracioni uređaji sa diskontinualnim radom
3.2.2. Filtracioni uređaji sa kontinualnim radom
3.3. Uređaji za mešanje materijala (mešalice)
3.3.1. Mešalice za tečnosti
3.3.2. Mešalice za viskozne tečnosti
3.3.3. Mešalice za čvrste materijale
3.4. Mašine za sitnjenje materijala
3.4.1. Mašine za usitnjavanje
3.4.2. Mašine za mlevenje

4. Operannje prenosa količine toplote

4.1. Mehanizmi prenosa toplote
4.1.1. Prenos toplote provođenjem
4.1.2. Prenos toplote konvekcijom (prelaz toplote)
4.1.3. Prolaz toplote
4.1.4. Zračenje
4.1.5. Razmena toplote i razmenjivači
4.1.5.1. Neposredna toplotna razmena
4.1.5.2. Razmena toplote kroz grejne površine
4.1.6. Hladnjače

5. Operacije prenosa količine materije

5.1. Prenos mase
5.1.1. Molekularna difuzija
5.1.2. Višefazni sistemi
5.2. Sušnice i sušenje
Literatura

Odgovor na: Osnovni principi projektovanja tehnoloških operacija u prehrambenoj tehnologiji

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">