Praktikum za laboratorijske vežbe iz Tehnoloških operacija namenjen je studentima svih profila III godine Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. U praktikumu je obuhvaćeno 10 vežbi koje su mogle biti postavljene zahvaljujući skromnim finansijskim sredstvima Pokrajinskog fonda za visoko obrazovanje i Fakulteta. Pri postavljanju i razradi vežbi težilo se da one budu poluindustrijskog karaktera, jer se većina studenata tek na ovom predmetu prvi put sreće sa aparatima i uređajima većih razmera od Iaboratorijskih.
Ovaj Praktikum treba posmatrati kao prelazan i prvremeni udžbenik, tj. kripta jer se sa relativno malim ulaganjem broj vežbi u narednom periodu može znatno povećati, što će neminovno dovesti do njegovog proširenja. Na kraju praktikuma u Prilogu date su osnovne tabele, nomogrami i dijagrami neophodni pri izvođenju eksperimentalnih i računskih vežbi na predmetu Tehnološke operacije.

Kao poseban deo Priloga prikazana je obrada rezultata eksperimenata na primeru vežbi iz fluidizacije, odnosno primer izveštaja kakav bi trebalo da napišu i predaje studenti nakon svake urađene vežbe.

I pored određenih nedostataka koje ovaj praktikum sigurno ima, nadamo se da će on pružiti značajan doprinos nastavi na III godini studija budućih inženjera tehnologije, naročito sa aspekta praktičnog rada na poluindustrijskim postrojenjima.

Ovom prilikom autori se posebno zahvaljuju tehničkom saradniku Jaroslavi Šranka na izradi dijagrama i slika.

U Novom Sadu, januara 1993. godine Autori

Sadržaj

PREDGOVOR

MEHANIČKE OPERACIJE
1. DINAMIKA FLUIDA
2. TRANSPORT FLUIDA
3. TALOŽENJE
4. FILTRACIJA
5. FLUIDIZACIJA

TOPLOTNE OPERACIJE
6. RAZMENJIVAČ TOPLOTE
7. UPARAVANJE
8. SUŠENJE

DIFUZIONE OPERACIJE
9. APSORPCIJA
10. ESTRAKCIJA TEČNO-TEČNO
PRILOG

11. DIJAGRAMI
12. NOMOGRAMI
13. TABELE
14. PRIMER IZVEŠTAJA O URAĐENOJ LABORATORIJSKOJ VEŽBI

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">