PREDGOVOR I IZDANJU

Kao nastavnik koji već više godina predaje Analitičku hemiju studentima III semestra Hemijske i Fizičko-hemijske grupe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučio sam da napišem jedan savremen a u isto vreme pristupačan udžbenik iz teorijskih osnova analitičke hemije.

Pri pisanju ove knjige za objašnjenje kiselinsko-baznih procesa dosledno je primenjena protolitička teorija. Grafičkom predstavljanju ravnoteža kiselinsko-baznih, taložnih i redoks-procesa posvećena je posebna pažnja, te knjiga obliuje logaritamskim i drugim dijagramima kojima se često veoma složeni uzajamni odnosi među komponentama koje stoje u ravnoteži najpreglednije mogu predstaviti. Svuda, gde je to bilo moguće a da se izračunavanje krajnje ne komplikuje, uziman je u obzir uticaj jonske sile rastvora na ravnotežu u sistemu. Kroz brojne primere čitaocu je pokazano kako se primenom izvedenih obrazaca mogu rešavati praktični problemi računskim putem. Ovakvih primera, ustvari rešenih zadataka, ima mnogo u ovoj knjizi. Pored toga, da bi se olakšalo utvrđivanje pređenog gradiva u knjizi su dati i brojni računski zadaci sa odgovarajućim
rešenjima.

Ovom prilikom želim da izrazim svoju zahvalnost profesorima dr Milenku B. Ćelapu i dr Vilimu Vajgandu na interesovanju i korisnim savetima kojima su mi pomogli pri pisanju ove knjige.

U Beogradu, Januara 1970.
Pisac

PREDGOVOR III IZMENJENOM I DOPUNJENOM IZDANJU

Prošlo je sedam godina od pojave prvog izdanja „Teorijskih osnova analitičke hemije“. Za to vreme stečeno je dragoceno nastavno iskustvo i prikupljeno mnogo novih ideja o tome šta bi trebalo učiniti da naredno izdanje ove knjige bude što bolje. Sve ono što se autoru učinilo da bi trebalo drukčije objasniti, dodati ih izbaciti učinjeno je u ovom izdanju. Teško bi bilo ukratko opisati sve te promene. Oko 50% ukupnog teksta novo je napisano u odnosu na prvo izdanje. Broj slika, zbog njihovog velikog značaja za lako i korektno razumevanje – teksta, znatno je povećan. U novom izdanju ima 77 slika, od kojih samo 32 potiču iz prošlog izdanja. Pri sastavljanju mnogih tablica i dijagrama upotrebljeni su podaci dobijeni primenom odgovarajućih programa na elektronskom računaru TI-58 . U novom izdanju izvršene su mnoge izmene oznaka i jedinica u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica (SI). Međutim, autor u primeni toga sistema ne ide dalje od onoga što je danas opšteprihvaćeno u najnovijoj svetskoj naučnoj i udžbeničkoj literaturi iz oblasti analitičke hemije.

Ovom prilikom želim da zahvalim profesorima dr Milenku B, Ćelapu i dr Vilimu Vajgandu, recenzentima ove knjige, na brižljivom pregledanju rukopisa i korisnim savetima. Takođe zahvaljujem dr Lidiji Pfendt na proveri novih ogleda koji su uključeni u ovo izdanje.

U Beogradu, 20. maja 1978.

Pisac

PREDGOVOR IV PRERAĐENOM IZDANJU
U ovome izdanju je izražavanje koncentracije rastvora usaglašeno sa Međunarodnim sistemom jedinica (SI). Pored toga, u njemu su ispravljene i uočene štamparske greške iz prošlog izdanja.
Ovom prilikom želim da izrazim svoju zahvalnost profesoru Milenku B. Ćelapu na korisnim diskusijama u toku pripreme teksta.
U Beogradu, 7. februara 1985.

Pisac

SADRŽAJ
Objašnjenje nekih važnijih oznaka upotrebljenih u knjizi

1. RASTVORI

2. ARRHENIUSOVA TEORIJA ELEKTROLITIČKE DISOCIJACIJE

3. ZAKON O DEJSTVU MASA.

4. PONAŠANJE JAKIH ELEKTROLITA U RASTVORLMA

5. NOVIJE TEORDE KISELINA I BAZA

6. KISELINSKO-BAZNE RAVNOTEŽE SA STANOVIŠTA PROTOLITIČKE TEORIJE
6.1. Protonski aktivitet.
6.2. Jonski proizvod vode i pH
6.3. Kiselinske i bazne konstante
6.4. Stepen protolize. Izračunavanje pH-vrednosti u rastvorima kiselina i baza
6.5. Grafičko predstavljanje ravnoteža kiselinsko-baznih procesa
6.6. Protoliza poliprotičnih kiselina. Amfoliti
6.7. Regulatorske stnese (puferi)
6.8. Indikatori za kiseline i baze

7. PROIZVOD RASTVOLJIVOSTI

8. OBRAZOVANJE I RASTVARANJE TALOGA

9. ULOGA KOMPLEKSNIH JEDINJENJA U ANALITIČKOJ HEMUI

10. KOLOIDNI RASTVORI

11. OSOBINE TALOGA

12. OKSIDACIJA I REDUKCIJA

13. IZRAČUNAVANJE RAVNOTEŽNIH KONSTANTI SLOŽENIH PROCESA

14. REAKCIJE U RASTOPIMA SOLI

15. EKSTRAKCIJA

16. HROMATOGRAFSKE METODE

PRILOG
Tablica I — Relativne atomske mase nekih elemenata u odnosu na dvanaesti deo mase ugljenikovog isotopa C-12
Tablica II — Izračunavanje aH+ iz pH-vrednosti i obratno.
Tablica III A — Termodinamičke kiselinske konstante nekih kiselina (Kak) i odgovarajuće pKak -vrednosti na 25°C
Tablica IIIB — Termodinamičke kiselinske konstante nekih hidratizovanih metalnih jonova (Kak) i odgovarajuće p Kak -vrednosti na 25°C
Tablica IV — Termodinamički proizvodi rastvorljivosti nekih teško rastvornih elektrolita (Pa) i odgovarajuće pPa-vrednosti na 25°C
Tablica VA — Termodinamičke konstante građenja nekih kompleksa na 25°C
Tablica VB — Konstante građenja kompleksa nekih metalnih jonova sa etilendiamin-tetrasirćetnom kiselinom (H4Y)
Tablica VI — Standardni redukconi potencijali nekih redoks-parova na 25°C

REGISTAR

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">