Reklama

Ova svojevrsna knjiga je prva iz serije priručnika koje Nolit priprema, pa je ona i ostvaren model modernog predstavljanja velikih znanja za kojima su autori tragali kroz značajan deo I ručne i naučne literature iz sveta, ugrađujući u nju naučna dostignuća naših autora, svoja iskustva, kao i iskustva naprednih proizvođača.

Kao neka fina čipka koja je u svojoj tananosti sačuvala odlike simetričnosti sa mnogo jezgara a da u isto vreme očarava svojom ukupnošću, tako i ova simetrična knjiga ima više jednakovrednih centara iz kojih zrače ili u koje se ulivaju skladno raspoređene iskrice podataka. U igri potke i osnove osećaju se određujuće i dominantne niti znanja autora koja ili dopunjavaju ili objašnjavaju i tako se stvara privid da je knjiga plod znanja i rada samo jednog čoveka.

U knjizi je, znalački odmerenim doziranjem, obrađena svaka voćna vrsta koja se gaji u našoj zemlji i, što je posebna vrednost knjige, autori su za svaku vrstu dali podatke po jedinstvenoj šemi, naravno za značajnije voćne vrste u većem obimu. Tako je ova knjiga stvarno riznica znanja sa kojom se može otići u voćnjak i bilo kog dana u godini uraditi nešto korisno bez obzira o kojim se voćkama radi. Ona je ne samo prikladan podsetnik za agronome voćare nego i prozor u svet modernog voćarstva, a kada se još doda da su ilustracije, stripovano prikazane, jasne i bez mnogo reči, ova se knjiga nudi i individualnim proizvođačima i amaterima koji hoće da nauče voćarski zanat.

Knjiga ima dvanaest poglavlja: Opšti podaci, Poreklo i botanička pripadnost voćaka, Morfologija i fiziologija voćaka, Uslovi za voćarsku proizvodnju, Sorte i podloge voćaka, Proizvodnja podloga i voćnih sadnica, Podizanje i nega voćnih zasada, Rezidba voćaka i oblikovanje kruna, Đubrenje i zalivanje voćaka, Zaštita voćaka od bolesti i štetočina, Berba, klasiranje, pakovanje i prevoz voća i Čuvanje i konzervisanje voćnih plodova. Na kraju je data i važnija Literatura.

Nadamo se da će pojavu ovakvog priručnika, kao zbornika mnogobrojnih podataka, normativa, formula, kratkih uputstava i drugih praktičnih rešenja pozdraviti ne samo ljudi iz proizvodnje već i oni koji rade u različitim institucijama — planeri, inspektori, istraživači, predavači i drugi, kao i oni čije je školovanje u toku — učenici poljoprivrednih škola, studenti viših poljoprivrednih škola i fakulteta.

Verujemo da će ovakav priručnik biti od velike koristi svima koji rade u voćarskoj proizvodnji ili se za rad u voćarstvu pripremaju, a to će biti i najveća nagrada i priznanje, kako autorima tako i izdavaču.

Autor
Prof. dr Spasoje Bulatović
Dipl. inž. Bogomir Mihajlović

Sadržaj

I OPŠTI PODACI

Osnovni podaci o SFR Jugoslaviji
Osnovni podaci o voćarstvu i voću
Proizvodnja voća u svetu i evropskim državama
Sastav voćnih plodova
Sistem mera i izračunavanja

II POREKLO I BOTANIČKA PRIPADNOST VOĆAKA

Poreklo voćaka — oblasti (geocentri) iz kojih potiču
Botanička pripadnost i klasifikacija voćaka
Sistematsko mesto i preci najvažnijih vrsta voćaka

III MORFOLOGIJA I FIZIOLOGIJA VOĆAKA

Morfologija voćaka
Fiziologija voćaka

IV USLOVI ZA VOĆARSKU PROIZVODNJU

Klima
Zemljište
Ekonomski uslovi za razvoj voćarstva

V SORTE I PODLOGE VOĆAKA

Pregled sorti pojedinih voćnih vrsta
Pregled podloga za pojedine voćne vrste

VI PROIZVODNJA PODLOGA I VOĆNIH SADNICA

Proizvodnja sejanaca podloga
Proizvodnja voćnih sadnica
Mikro razmnožavanje voćaka

VII PODIZANJE I NEGA VOĆNIH ZASADA

Podizanje voćnih zasada
Nega voćnih zasada

VIII REZIDBA VOĆAKA I OBLIKOVANJE KRUNA

Rezidba voćaka
Oblikovanje krune voćaka

IX ĐUBRENJE I ZALIVANJE VOĆAKA

Đubrenje voćaka
Zalivanje voćaka

X ZAŠTITA VOĆAKA OD BOLESTI I ŠTETOČINA

Osnovna znanja o zaštiti voćaka i pesticidima
Zaštita mladih voćnih zasada
Program zaštite pojedinih voćnih vrsta

XI BERBA, KLASIRANJE, PAKOVANJE I PREVOZ VOĆA

Berba voća
Klasiranje voćnih plodova
Pakovanje voćnih plodova
Prevoz voćnih plodova

XII ČUVANJE I KONZERVISANJE VOĆNIH PLODOVA

Čuvanje voćnih plodova
Konzervisanje voćnih plodova

LITERATURA

Sastav voćnih plodova

Mehanički sastav voća

Vrsta voća % soka % mesa % koštica % peteljki % pokožice % ukupnog otpatka
Jabuka 60—80 85—92 10—23 20—35
Kruška 64—80 84—92 10—18 20—36
Dunja 60—75 90—95 12—20 25—30
Šljiva 89—91 5— 7 4 9—11
Breskva 74—85 8—15 3— 7 11—22
Kajsija 82—88 8—15 6— 8 14—23
Trešnja 60—79 89—91 6—8 3 8—10
Višnja 65—80 87—91 7—10 3 9—13
Jagoda 68—82 92—96 1,5—3,5 2,5—4,5 4— 8
Malina 75—82 92—94 8—14 18—25
Kupina 72—80 80—92 12—20 20—28
Crna ribizla 70—82 88—92 12 18—30
Šipurak 55—60 40 . 40—45
Limun 45—55 60—65 3 35 35—40
Pomorandža 48—58 60—70 3 28—38 30—40
Grožđe 75—84 77—86 4 3—8 6—11 10—23

Hemijski sastav voća

Vrsta voća % suve mat. voda % Ukupna kis.% pH Šećer redukuju. (u %) Saharoza Pektinske materije % Azotne materije % Mineralne materije % Kalor vredn. kcal/100 mg
Jabuka 13,80 86,30 0,51 3,5 7,02 1,55 0,78 0,96 0,50 61
Kruška 13,55 86,45 0,21 4,8 7,20 1,00 0,20 1,97 0,30 48
Dunja 12,46 87,54 1,00 3,2 6,68 0,78 0,76 0,80 0,57 60
Šljiva (pož.) 17,65 82,35 0,63 3,6 9,70 3,50 0,78 0,98 0,52 64
Breskva 14,50 85,50 0,85 3,6 3,38 3,86 0,65 1,10 0,62 53
Kajsija 11,50 88,50 1,92 3,5 3,35 3,80 0,58 1,02 0,58 52
Trešnja 13,18 86,82 0,45 4,0 8,13 0,68 0,48 1,30 0,52 62
Višnja 15,35 84,65 1,25 3,3 8,99 0,64 0,30 1,20 0,71 60
Borovnica 12,50 87,50 0,88 3,4 5,26 1,03 0,39 2,40 0,30 48
Drenjina 17,42 82,58 2,74 2,5 8,35 1,50 0,52 0,98 0,70 60
Jagoda 9,25 90,75 0,84 3,5 4,03 1,10 0,57 0,74 0,68 40
Malina 12,15 87,85 1,95 3,30 5,20 1,85 0,58 1,30 0,61 65
Kupina 11,95 88,05 0,62 3,2 4,45 0,90 0,50 1,25 0,56 46
Crna ribizla 15,80 84,20 2,40 3,3 6,45 1,90 0,53 1,48 0,65 61
Limun 10,50 89,50 5,50 2,50 3,10 3,00 0,73 0,98 0,56 42
Pomorandža 10,95 89,05 0,88 3,50 4,53 3,72 0,74 1,10 0,56 46
Šipurak 35,12 64,88 1,28 3,8 13,35 1,70 1,04 3,07 2,09 94
Grožđe 20,05 79,95 0,65 3,5 15,10 0,00 0,35 0,78 0,51 72

Sadržaj vitamina u voću na 100 g svežeg ploda

Vrsta voća Karot. (provitamin A) C (l-askorbinska kis.) B1 (tiamin) B2 (riboflavin) Folna kiselina E (tokoferol) P(citrin)
Jabuka 0,250 14 0,08 0,04 0,390 1,30 47,000
Kruška 0,240 16 0,03 0,02 0,450 1,25 55,000
Dunja 0,430 17 0,03 0,01 0,430 1,65 102,000
Šljiva 0,350 5 0,15 0,07 0,460 1,42 50,000
Breskva 0,880 8 0,06 0,02 0,560 1,35 42,000
Kajsija 2,790 4 0,04 0,06 0,450 0,95 50,000
Trešnja 0,350 16 0,05 0,02 0,280 1,35 45,000
Višnja 0,350 17 0,12 0,02 0,270 0,96 68,000
Jagoda 0,190 60 0,06 0,03 0,440 2,80 49,000
Malina 0,450 20 0,04 0,05 0,450 2,10 63,000
Kupina 0,280 30 0,05 0,06 0,150 58,000
Borovnica 0,400 23 0,04 0,03 0,007 250,000
Narandža 0,863 50 0,08 0,03 0,010
Smokva 0,200 25 0,04 0,07 0,010
Limun 0,400 50 0,04 0,03 0,010 230,000
Crna ribizla 0,100 178 0,05 0,06
Šipurak 5,000 500 0,01 0,01 1,500
Grožđe 0,150 7 0,08 0,04 0,320 55,000

Sadržaj najzastupljenijih kiselina u voću

Vrsta voća Kiselost Sadržaj kiselina u mg%  
mE/1000g pH limunska jabučna vinska U malim količinam se nalaze i kiseline
Jabuka 8—13 3,5 10 90 hlorogena, kafe, ćilibarna, mlečna
Kruška 3—19 3,9 67 33
Breskva 8—18 3,6 30 70 izolimunska hina
Kajsija 15—24 3,6 28 72 trag. hina, salicilna
Trešnja 3—11 3,8 13 85 ćilibarna, hina
Višnja 12—28 3,3 15 83 trag. ćilibarna
Jagoda 14—15 3,4 90 10 salicilna
Malina 16—25 3,6 97 3 salicilna, mravlja
Borovnica 3,4 72 18 trag. ćilibarna, hina, benzoeva
Ribizla 3,3 98 trag. trag. ćilibarna
Limun 10—120 2,5 100 trag.
Ananas 6—23 3,4 87 13 salicilna, hina
Grožđe 8—12 3,5 trag. 25 75 hlorogena

Hemijski sastav (u %) i kalorijska vrednost voća

(Souci—Fachmann—Kraut)

Vrsta voća Voda Belančevine Ulja Uglj. hidrati Celuloza Miner. soli Jab. kis vit. C Kalor. vred.
Jabuka 86,00 0,30 0,30 12,00 0,90 0,40 0,27 12,0 52,4
Kruška 83,50 0,50 0,40 13,30 1,90 0,38 1,20 5,0 58,9
Dunja 83,10 0,42 0,50 15,50 1,90 0,44 0,39 13,0 68,0
Šljiva 85,70 0,70 0,10 12,30 0,70 0,50 0,5 52,9
Breskva 87,50 0,72 0,10 10,50 0,68 0,54 0,38 11,0 45,7
Kajsija 85,30 0,90 0,10 12,40 0,70 0,63 7,0 54,1
Trešnja 83,60 0,80 0,50 14,00 0,50 0,60 10,5 63,9
Višnja 84,80 0,90 0,50 13,00 0,30 0,50 1,80 12,0 60,0
Jagoda 88,70 0,90 0,40 8,00 4,00 0,60 0,11 59,2 39,3
Malina 84,50 1,30 0,30 8,70 5,33 0,51 0,22 25,0 40,0
Kupina 84,70 1,20 1,00 8,60 4,00 0,51 0,90 17,0 58,4
Borovnica 84,90 0,60 0,60 13,60 0,87 0,30 0,85 22,0 62,0
Narandža 85,70 0,96 0,26 0,14 0,53 0,50 51,0 54,0
Maslina 74,80 1,38 13,90 2,92 1,20 5,80 146,0
Smokva 80,20 1,30 0,50 10,50 1,60 0,70 3,3 73,0
Orah 4,80 14,60 62,70 13,50 2,70 1,68 15,0 705,0
Badem 5,70 18,30 54,10 16,00 3,80 2,65 0,8 651,0
Lešnik 6,20 13,90 61,80 12,60 3,10 2,49 4,40 5,0 690,0
Grožđe 80,90 2,25 0,50 16,50 0,53 0,52 3,8 74,0

Mineralne materije u pojedinim vrstama voća

(Hotter)

Naziv vrste Ukup. min. mat. u svež. plodu % K2O% Na2O% CaO% MgO% F2O3% P2O5% SO3% SiO2% CO2% CL%
Jabuka 0,33 51,58 3,87 4,22 3,71 1,18 10,42 2,49 1,18
Kruška 0,30 52,88 4,20 4,73 4,29 0,98 11,92 5,02 1,55
Dunja 0,47 50,78 4,63 3,97 3,64 0,34 12,35 7,04 0,56 17,00 0,31
Mušmula 0,71 47,90 4,79 8,89 4,05 0,44 10,12 4,56 1,02 17,54 0,35
Kajsija 0,61 55,38 2,34 2,96 2,56 0,55 9,20 3,98 1,14 22,06 0,45
Breskva 0,55 53,62 4,08 2,84 3,14 0,76 13,73 3,14 0,94 18,22 0,62
Trešnja 0,44 47,18 2,95 5,54 3,80 0,58 10,30 3,88 1,51 24,05 0,69
Višnja 0,59 53,97 3,60 4,56 3,46 0,57 11,08 6,04 0,87 15,53 0,60
Šljiva 0,49 55,12 3,35 3,78 2,86 0,56 8,06 2,43 1,19 20,30 1,24
Ribizla bela 0,55 43,43 4,26 8,21 4,35 0,62 23,61 8,08 1,78 5,37 0,98
Ribizla crvena 0,73 47,73 3,68 6,30 3,15 1,42 15,86 7,15 2,83
Ribizla cma 0,64 44,33 5,49 9,09 4,22 0,69 18,57 4,06 1,68 12,26 0,60
Jagoda 0,77 34,37 2,01 18,36 9,04 0,45 14,13 4,43 0,68 14,26 1,13
Malina 0,58 38,14 3,42 10,77 7,86 0,47 19,60 4,56 0,84 9,67 0,57
Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">