Prolom Banja 2010
20. i 21. oktobar 2010.

Pozivnicu sa okvirnim programom možete skinuti sa sledećeg linka.

Poštovani,
Pozivamo Vas da razmotrite mogućnost vašeg komercijalnog nastupa na „15. MLINARSKIM DANIMA“ koji će se održati 20. i 21. oktobra 2010. godine u Prolom Banji, Srbija u hotelu RADAN.

„MLINPEK ZAVOD“ DOO, kao organizator konferencije, nudi Vam sledeće oblike predstavljanja Vaše firme, Vašeg proizvodnog programa i Vaših proizvoda:

A. Nastup u okviru izložbe
Pored stručnog dela konferencije, na izložbenim štandovima u okviru „mini sajma“ predviđa se prikaz proizvodnog programa proizvođača opreme, rezervnih delova i prateće industrije. Izložba će se organizovati u izdvojenom prostoru, ali neposredno uz salu za predavanja. Izložbeni štandovi će biti postavljeni tako da je tokom čitave konferencije moguć stalni kontakt sa učesnicima.

B. Nastup u okviru zvaničnog programa konferencije
Tokom dvodnevne konferencije planirana su svakog dana, u okviru redovnog programa još i stručno-komercijalni referati i stručno-komercijalna saopštenja u okviru kojih ste u mogućnosti da prezentirate novitete iz Vašeg proizvodnog programa.

C. Ostali vidovi nastupa
Nudimo Vam i mogućnost ubacivanja Vašeg komercijalno-prospektnog materijala u torbe koje se dele svim učesnicima konferencije kao i štampanje na svim radnim i propagandnim materijalima koji se dele svim učesnicima konferencije (korice programa konferencije, korice blokčića, bonovi, pozivnice, akreditacioni bedževi anketni listići). Takođe Vam nudimo mogućnost da ponudite svoje proizvode ili usluge ili nešto treće na tomboli koja se organizuje na početku svečane večere i predstavlja izvanrednu priliku za promociju firme. Ako želite da Vaš nastup bude zapažen nudimo Vam i izradu 3D natpisa, logoa i svega što zamislite od stirodura. Za detalje pogledajte www.kreator.prezentacija.net

Ako ste Vi, kao firma čija je delatnost vezana za oblast tehnologije mlinarstva, zainteresovani i smatrate da treba da prikažete svoje potencijale na ovoj konferenciji, organizator Vam nudi sledeće oblike nastupa:

GENERALNI SPONZOR stiče pravo da se prikaže u više navrata u sledećim prilikama: -kroz najavu konferencije u časopisu „Mlinpek almanah“ koji izlazi neposredno pred konferenciju, -kroz osvrt na učešće na konferenciji u časopisu „Mlinpek almanah“ koji izlazi nakon konferencije,
kroz isticanje znaka na svim štampanim materijalima konferencije i pozivnicama,
kroz isticanje osnovnih podataka o firmi na više mesta u sinopsisu konferencije -kroz izložbeni štand (3 stola, približno 3,6 m dužine sa 6 stolica, prostor oko štanda i električni priključak) na centralnom mestu „mini sajma“ (po Vašem izboru), na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor)
kroz tri stručno-komercijalna saopštenja u okviru zvaničnog programa konferencije i to:

• 2 x 15 minuta
• 1 x 5 minuta (u cenu je uključeno 6 kompleta propagandnog materijala)
Obezbeđenje statusa GENERALNOG SPONZORA iznosi 6.000 EVRA

VELIKI SPONZOR stiče pravo da se, u okviru zvaničnog programa, predstavi učesnicima: -kroz izložbeni štand (2 stola, približno 2,4 m dužine sa 4 stolice, prostor oko štanda i električni priključak) u okviru „mini sajma“, na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor) -stručno-komercijalnim referatom o novitetima iz svog proizvodnog programa, uz kompletan osvrt na sopstvene proizvode i moguću ponudu (15 minuta),
-kroz isticanje znaka i osnovnih podataka o firmi u sinopsisu konferencije na celoj strani (u cenu su uključena 4 kompleta propagandnog materijala)
Obezbeđenje statusa SPONZORA iznosi 1.770 EVRA

DUPLI ŠTAND: 2 stola, približno 2,4 m dužine sa 4 stolice, prostor oko štanda i električni priključak, u okviru „mini sajma“, na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor). Isticanje znaka i osnovnih podataka o firmi u sinopsisu konferencije.
(u cenu su uključena 2 kompleta propagandnog materijala)
Ovakav vid prezentacije iznosi 944 EVRA

ŠTAND i 5 minuta: 1 sto, približno 1,2 m dužine sa 2 stolice, prostor oko štanda i električni priključak, u okviru „mini sajma“, na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor). Isticanje znaka i osnovnih podataka o firmi u sinopsisu konferencije. Komercijalno saopštenje u trajanju od 5 minuta u stručnom delu programa. (u cenu su uključena 2 kompleta propagandnog materijala)
Ovakav vid prezentacije iznosi 944 EVRA

ŠTAND: 1 sto, približno 1,2 m dužine sa 2 stolice, prostor oko štanda i električni priključak, u okviru „mini sajma“, na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor). Isticanje znaka i osnovnih podataka o firmi u sinopsisu konferencije. (u cenu je uključen 1 komplet propagandnog materijala)
Ovakav vid prezentacije iznosi 590 EVRA KOMERCIJALNO SAOPŠTENJE u trajanju od 5 minuta u stručnom delu programa. Ovakav vid prezentacije iznosi 590 EVRA

UBACIVANJE Vašeg komercijalno-prospektnog materijala u torbe koje se dele svim učesnicima konferencije. Dostavljate nam 250 primeraka, maksimalne veličine 210 x 297 mm.
Ovakav vid prezentacije iznosi 295 EVRA

ŠTAMPANJE Vaše reklame na koricama programa konferencije (zadnja spoljašnja u punom koloru, prednja unutrašnja i zadnja unutrašnja u jednoj boji, veličine 210 x 297 mm) koji se deli svim učesnicima konferencije. Dostavljate nam pripremljenu reklamu na CD-u ili mejlom.
Ovakav vid prezentacije iznosi: Zadnja spoljašnja 354 EVRA Prednja unutrašnja 329 EVRA Zadnja unutrašnja 302 EVRA

ŠTAMPANJE Vaše reklame (u punom koloru), veličine 3 x 6 cm, na 3.500 bonova koji se dele svim učesnicima konferencije.
Ovakav vid prezentacije iznosi 236 EVRA

ŠTAMPANJE Vaše reklame na koricama blokčića (zadnja spoljašnja u punom koloru, prednja unutrašnja i zadnja unutrašnja u jednoj boji, veličine 95 x 155 mm) koji se deli svim učesnicima konferencije. Dostavljate nam pripremljenu reklamu na CD-u ili mejlom.
Ovakav vid prezentacije iznosi: Zadnja spoljašnja 195 EVRA Prednja unutrašnja 170 EVRA Zadnja unutrašnja 145 EVRA

ŠTAMPANJE Vaše reklame (u punom koloru), veličine 8,5 x 20 cm, na pozivnicama koje se šalju na 1.000 adresa tj svim privatnim i društvenim mlinarskim i pekarskim firmama. Dostavljate nam pripremljenu reklamu na CD-u ili mejlom.
Ovakav vid prezentacije iznosi 177 EVRA

ŠTAMPANJE Vaše reklame (u punom koloru), veličine 9 x 2 cm, na 300 akreditacionih bedževa koji se dele svim učesnicima konferencije.
Ovakav vid prezentacije iznosi 177 EVRA

ŠTAMPANJE Vaše reklame (u jednoj boji), veličine 70 x 100 mm, na poleđini 300 anketnih listića koji se dele svim učesnicima konferencije.
Ovakav vid prezentacije iznosi 118 EVRA

CENE ĆE SE OBRAČUNATI U DINARSKU PROTIVVREDNOST PO SREDNjEM KURSU EURA OBJAVLJENOG NA SAJTU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN SLANJA RAČUNA.
PDV JE UKLjUČEN U CENU.

NAPOMENA:
U NAVEDENI IZNOS ZA SVE OBLIKE KOMERCIJALNOG NASTUPA NIJE UKLjUČENA NAKNADA ZA HOTELSKI SMEŠTAJ.
U ŽELJI DA POVEĆAMO BROJ POSETILACA I POTENCIJALNIH KUPACA SVI SPONZORI SU OBAVEZNI DA OBEZBEDE MAKAR I MINIMALAN POPUST ZA POSETIOCE KOJI KUPE NJIHOV PROIZVOD TOKOM TRAJANJA KONFERENCIJE ILI KAKO SE DOGOVORE (NPR NAJKASNIJE 10 DANA NAKON KONFERENCIJE).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na konferenciji molimo Vas da se blagovremeno javite firmi „MLINPEK ZAVOD“ DOO (kontakt osoba u potpisu), organizatoru „15. MLINARSKIH DANA“, a o konkretnim vidovima Vašeg nastupa možemo se dogovoriti. Sve eventualne izmene i dopune preciziraće se ugovorom, koji se sačinjava nakon eventualnog sastanka ili telefonskog dogovora i usaglašavanja vaših želja i naših mogućnosti. Nudimo Vam mogućnost plaćanja sponzorstva na više rata do početka konferencije. Zato vas molimo da se što pre prijavite da se na vreme dogovorimo o terminima i mestu u sali za sponzore. Ranije prijavljeni će imati prvenstvo izbora položaja izložbenog štanda.

S poštovanjem,

predsednik Organizacionog odbora
loncar@mlinpekzavod.com
www.mlinpekzavod.com
telefon (7-15h)/faks: 021/547-681 547-682 547-683
mobilni: 063/553-405