Poštovani(a),

Pozivamo Vas da prezentacijom Vaših proizvoda učestvujete na izložbi i degustaciji visokokvalitetnih, tradicionalnih, organskih, funkcionalnih, proizvoda sa oznakom geografskog porekla i proizvoda namenjenih potrošačima sa specijalnim potrebama.

U okviru 6. Centralno-evropskog kongresa hrane (CEFood), koji će se održati u Novom Sadu, od 23. do 26. maja 2012. godine, posebna pažnja će biti posvećena novim tehnologijama i tradicionalnim proizvodima za konkurentnu i bezbednu hranu za evropsko i svetsko tržište. S tim u vezi, tokom kongresa će biti predstavljeni proizvođači visokokvaltetnih, tradicionalnih, organskih, funkcionalnih, proizvoda sa oznakom geografskog porekla i proizvoda namenjenih potrošačima sa specijalnim potrebama. Imajući u vidu visok kvalitet Vaših proizvoda i činjenicu da oni spadaju u neku od gore navedenih kategorija prehrambenih proizvoda, pozivamo Vas da kao jedan od izlagača u okviru ove manifestacije predstavite Vaš proizvodni program.

Učešćem na izložbi i degustaciji navedenih proizvoda, koja će se održati 24. maja 2012. godine u restoranu „Dunav“ u Sremskim Karlovcima, sa početkom u 20h, dobijate mogućnost efikasne i besplatne prezentacije svog proizvodnog asortimana skupu od više stotina učesnika iz zemlje i inostranstva, a koji će biti propraćen od strane velikog broja medijskih kuća. Takođe, ova manifestacija pruža priliku za mnogobrojne profesionalne i neformalne kontakte, razgovore i razmenu mišljenja i iskustava, kao i rađanje novih ideja.

Vaš proizvodni asortiman biće predstavljen na izložbeno-degustacionom stolu koji će za Vas biti rezervisan. U cilju blagovremene rezervacije izložbeno-degustacionog stola potrebno je da popunjenu prijavu pošaljete do 1. maja 2012. godine organizatoru Kongresa poštom, E-mail-om ili faksom.

Kontakt osobe:
Predrag Ikonić
021/4853827, 062/244792,
E-mail: predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs
Olivera Šimurina
021/4853778, 063/8477846,
E-mail: olivera.simurina@fins.uns.ac.rs

S poštovanjem,
Viktor NEDOVIĆ,
Predsedavajući 6. CEFood kongresa
Jovanka LEVIĆ,
Kopredsedavajuća Organizacionog odbora

Zadovoljstvo nam je da Vas u ime organizacionog komitet
na šesti centralno evropski kongres o hrani (CEFood 2012) koji će se održati u Novom Sadu, u hotelu „Park“ od 23 do 26 maja 2012 godine

PrviCEFood

kongres održan je 2002. godine u Ljubljani,Slovenija. CEFood
se održava svake druge godine i okuplja proizvođače i istributere hrane, istraživače sa univerziteta i instituta da promovišu profesionalni razvoj i edukaciju u prehrambenoj nauci i tehnologiji. Prethodna četiri CEFood kongresa održani su u Budimpešti – Mađarska (2004), Sofiji – Bugarska (2006), Cavtatu – Hrvatska (2008) i Bratislavi – Slovačka (2010).

6. CEFood kongres će skrenuti pažnju na nove tehnologije i tradicionalne proizvode za konkurentnu i bezbednu hranu za evropsko i svetsko tržište. Program ovog CEFood kongresa će biti fokusiran na:

1. Sastojci hrane, Zdravlje i ishrana, Funkcionalna hrana
2. Analiza hrane, Mikrobiologija hrane, Kvalitet i bezbednost hrane
3. Prehrambeno inženjerstvo, Obrada hrane
4. Pakovanje i održivost proizvoda, Dizajn proizvoda
5. Nove biotehnologije, Novi proizvodi, Struktura hrane
6. Hrana i potrošači, Senzorna analiza hrane
7. Tradicionalna hrana, Hrana sa oznakom geografskog porekla
8. Menadžment lanca hrane i hrane za životinje
9. Hrana za životinje kao izazov za distributere hrane
10. Međunarodni programi i projekti u oblasti hrane
11. Edukacija, inovacija i prenos znanja

Rad na kongresu će se odvijati u vidu plenarnih predavanja vodećih svetskih stručnjaka, predavanja po pozivu, saopštenja i postera. Za kongres je prijavljeno preko 550 radova iz celog sveta.

Pozivnica
Prijava za prezentaciju