Reklama

3. NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJ SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
„OKOLIŠNI POTENCIJALI, ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE “
14.-15. Novembar 2013. godine

Tehnološki fakultet, Univerziteta u Tuzli organizuje 3. Naučno-stručni simpozij pod nazivom „ Okolišni potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane„ koji će se održati od 14.-15. novembra 2013.godine.

Simpozij je fokusiran na interakciju između bioloških i hidroloških sistema i uticaja na okolinu, negativne uticaje procesa proizvodnje hrane na stanje vodenih sistema i mogučnosti uspostavljanja ekološki održivih tehnologija.
Sekcije Simpozija su :

 • Voda – zemljište (međusobne interakcije)
 • Monitoring i kontrola
 • Energetska efikasnost
 • Upravljački sistemi u okolišu (upravljanje čvrstim i tečnim otpadom, recikliranje)
 • Ekološki održive tehnologije i proizvodnja hrane
 • Obnovljivi izvori energije
 • Okoliš i turizam

Istraživači u području ekologije, hemijskog i prehrambenog inženjerstva, zaštite okoline, primjenjene hemije će imati priliku da razmjene iskustva i saznanja u ovoj oblasti. Tehnološki fakultet stoga poziva sve hemijske, prehrambene i inženjere zaštite okoline, hemičare i tehnologe, predstavnike inženjerske struke kao i sve zainteresovane predstavnike privrednih subjekata i državnih institucija koji se u svom svakodnevnom radu bave ovom problematikom, za aktivno sudjelovanje na ovom Simpoziju.

ZNAČAJNI TERMINI

 • Prijave za sudjelovanje i slanje apstrakata do 30.06.2013.godine
 • Obavijest o prihvaćanju rada 15.07.2013.godine
 • Dostava kompletnih radova do 30.09.2013.godine

JEZICI SIMPOZIJA

 • Bosanski
 • Hrvatski
 • Srpski
 • Engleski

OBLICI UČEŠĆA

 • Plenarna izlaganja (po pozivu organizatora)
 • Usmena izlaganja
 • Poster prezentacije
 • Učešće bez izlaganja

NAČINI PRIJAVLJIVANJA UČEŠĆA

Dostavljanje popunjenog Prijavnog obrasca, na email: nir.tf@untz.ba

KOTIZACIJA

DO 01.10.2013.GODINE POSLIJE 01.10.2013.GODINE
Nastavnici 150KM(75E) Nastavnici 200KM(100E)
Saradnici/asistenti 100KM(50E) Saradnici/asistenti 150KM(75E)

Skeniranu potvrdu o uplaćenoj kotizaciji i popunjen prijavni obrazac slati na meil: nir.tf@untz.ba

KOTIZACIJA UKLJUČUJE

 • pristup Simpoziju,
 • certifikat o učešću,
 • osvježenje tokom pauza
 • svečanu večeru

UPLATA KOTIZACIJA IZ INOSTRANSTVA SE VRŠI NA RAČUN:

Tehnološki fakultet Tuzla
ID 4209444710099
NLB Tuzlanska banka dd Tuzla
BIC :TBTUBA22
IBAN : BA391321010086724943

UPLATA KOTIZACIJA IZ BiH SE VRŠI NA RAČUN:

Tehnološki fakultet
NLB Tuzlanska banka dd Tuzla
Budžet TK
DEPOZITNI RAČUN
1321000256000080
BUDZETSKA ORGANIZACIJA
2404008
VRSTA PRIHODA
722631
OPĆINA
094

Organizacioni Odbor Simpozija:

Amra Odobašić – predsjednik
Zoran Iličković
Vahida Selimbašić
Milica Vilušić
Gordan Avdić
Sabina Begić
Zuhdija Aganović
Mirela Uljić

Naučno – stručni odbor

Midhat Suljkanović, Tehnološki fakultet, Univerzitet Tuzla,/BiH
Ranka Kubiček, Tehnološki fakultet,Univerzitet Tuzla,/BiH
Drago Šubarić, Prehrambeno – tehnološki fakultet Sveučilište
Josip Juraj Štrosmajer,Osijek/Hrvatska
Jadranka Gilev, Tehnološko – metalurški fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje/Makedonija
Zoltan Zavargo, Tehnološki fakultet, Univerzitet Novi Sad/ Srbija
Stanko Blatnik, IP@K Institut, Velenje/ Slovenija
Hyunook Kim, Univerzitet Seul / Republika Korea
Mustafa Burgić,Tehnološki fakultet Univerzitet Tuzla/BiH
Zlata Hrnjak Murgić, Fakultet Kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište Zagreb/Hrvatska
Jasminka Sadadinović, Tehnološki fakultet Univerzitet Tuzla/ BiH
Muhamed Bijedić, Tehnološki fakultet Univerzitet Tuzla/ BiH
Neven Voća, Agencija za zaštitu okoliša Zagreb/Hrvatska
Tihomir Moslavac, Prehrambeno – tehnološki fakultet Sveučilište Josip Juraj Štrosmajer,Osijek/Hrvatska
Radoslav Grujić, Tehnološki fakultet Univerzitet Istočno Sarajevo/BiH

Prijavni list