Reklama

Poštovani,

TQM CENTAR, Zrenjanin, Srbija,
Udruženje inženjera, pronalazača, inovatora i kreativaca
„INVENTIVNI CENTAR“, Zrenjanin, Srbija,
Asociacia „SUCCESS“, Temišvar, Rumunija,
Naučno-stručni časopis MEGABRAND,
Naučno-stručni časopis EUROINVENT,
Naučno-stručni časopis MULTISCIENCE,
Naučno-stručni časopis MULTIARTS,
Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in
New Net Environment in B&H
TTEM – TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT,

organizuju:

V MEĐUNARODNU MULTIDISCIPLINARNU
NAUČNU KONFERENCIJU
EUROBRAND

Konferencija EUROBRAND održaće se u Zrenjaninu čim se sakupi više od 50 radova.

Kotizacija iznosi 50 EUR-a po radu.

Kotizacija za promociju privrednih subjekata iznosi 200 EUR-a.

Nadoknada za promenu mesta održavanja Konferencije utvrđuje se dogovorom.

BITNE NAPOMENE!!!:

• Radove slati isključivo u finalnoj formi, formatirane prema uputstvu autorima za pisanje rada;
• Radove obavezno dostaviti i na engleskom jeziku;
• Radove slati na sledeće adrese: eurobrandconference@gmail.com ili ninoslavgrbic@gmail.com;
• Kontakt osoba: Ninoslav Grbić (063/578-935; 063/578-933; 060/578-9330);
• Uslovi za objavljivanje rada u e-Zborniku radova jesu: da rad zadovoljava naučnu, odnosno stručnu formu, da je formatiran prema uputstvu autorima za pisanje rada, kao i uplata kotizacije;
• Radni materijal obuhvata e-Zbornik radova i sertifikate;
• Na jednom radu može biti potpisano najviše pet autora. Takođe, isti autor, može se pojaviti na najviše deset radova;
• Prisustvo na Konferenciji nije obavezno.

ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA, KOTIZACIJE SE UPLAĆUJU U EUR-ima, A ZA UČESNIKE IZ SRBIJE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI I TO PO ZVANIČNOM SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE.

Račun za uplatu kotizacija (Volksbank):
285-0244078520001-56

Poziv na broj:
005E-6/12

Primalac:
TQM Centar, Ljubljanska 17, 23000 Zrenjanin, Srbija

Devizni račun za uplatu kotizacija (Volksbank):

EUROBRAND – uputstvo autorima

SRDAČAN POZDRAV!