Reklama

Nakon više godina konstantog rasta i razvoja privrede u oblasti turizma, prehrane, poljoprivrede, ekologije, sporta i zdravstva došlo je do potrebe za organizacijom profesionalnog B2B međunarodnog sajma u ovim oblastima.U organizaciji firma „Sajamski grad“ d.o.o. Trebinje i agencije „Poss“ Kragujevac održaće se

PETI ”MEDITERANSKI DANI TREBINJE-2010. ”

od 08.04. 2010. do 10.04.2010. u Trebinju na temu „ZDRAV ŽIVOT“

Ovaj peti po redu međunarodni sajam okupiće najznačajnije prevrednike i institucije iz Srbije i Republike Srpske ali i iz drugih država širom Evrope.Učešće na manifestaciji uzeće i privredni subjekti iz Hrvatske, Slovenije, Rusije, Turske, Češke, Norveške…

Spajanje kompatibilnih privrednika i promovisanje privrednih potencijala učiniće ovaj tradicionalni sajam jednim od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini i jedinim profesionalnim sajmom zdravog života na Balkanu. Na oko 3000 m/2 unutrašnjeg i eksternog prostora, prezentovaće se kompanije i institucije iz oblasti turizma, prehrane, poljoprivrede, ekologije, sporta, sa akcentom na temu„ Zdrav zivot“. Sajam je koncipiran da sajamski izložbeni dio bude 08.i 09. 04.2010. a 10.04. održaće se jednodnevna međunarodne konferencije „Zdrav život“ na teme:

  • Zdravstveni turizam
  • Sportski turizam
  • Seoski turizam
  • Organska proizvodnja
  • Organska hrana

Mnogobrojna stručna predavanja i predstavljanja potencijala u kongresnom delu biće publikovana putem naučno-stručnog zbornika a organizovane poslovne posete, omogući će svim učesnicima ove manifestacije da se na istoj usavrše, unaprijede i steknu nove poslovne partnere.

Organizovane tipske posjete potencijanih poslovnih partnera, intenzivna medijska kampanja kao i besplatan ulaz, nagradne igre za posetioce, zajedno sa atraktivnošću lokacije održavanja manifestacije učiniće ovaj sajam jednim od najposećenijh u Bosni i Hercegovini.

Sve navedeno i višegodišnja tradicija kvalitetne manifestacije garant su kvaliteta našeg sajma i naša velika obaveza da svake godine budemo još bolji i efikasniji.

Vidimo se u Trebinju!

Ljiljana Čičković
Vladislav Selaković

Sponzorstvo

Informacije o mogućnostima za reklamiranje na sajmu možete skinuti sa ovog linka

Prijavni list

Informacije i detaljnija upustva o načinu prijave za učešće na sajmu možete da skinete sa ovog linka.