Reklama


Svetski samit o održivom razvoju Rio +20, čije su ključne teme „Institucionalni okvir za održivi razvoj“ i „Zelena ekonomija u kontekstu održivog razvoja i iskorenjivanje siromaštva“, biće održan 20-22. juna 2012. godine u Rio de Žaneiru. U sklopu priprema Republike Srbije za Rio +20, Privredna komora Beograda poziva svoje članove da prijave svoje programe/projekte zelene ekonomije koji se odnose na oblasti:

  • privreda,
  • usluge,
  • nauka,
  • inovacije,
  • u obrazovanje,
  • očuvanje prirodnog, kulturnog i nematerijalnog nasleđa,
  • aktivnosti organizacija civilnog društva i udruženja,
  • institucionalnogorganizovanje,
  • zakonska i strateška rešenja i
  • realizacija različitih projekata.

Rok za prijave u 3 ciklusa: do 31. januara, do 15. marta, do 20. aprila 2012. godine.

Formular za prijavu primera zelene ekonomije možete preuzeti ovde. Popunjene formulare možete nam poslati putem e-maila ekologija@kombeg.org.rs