Reklama

Izvor: http://www.pkv.co.rs/

Privredna komora Srbije, Odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom u saradnji sa Predstavništvom PKS u Francuskoj, organizuje studijsku posetu privredne delegacije Srbije Bordou (Francuska) u periodu od 28. novembra do 03. decembra 2010. godine, iz oblasti vinogradarstva, voćarstva i povrtarstva sa tematskim programom studijskih obilazaka, kao i radnu posetu sajmu VINITEK-SIFEL.

Program boravka predviđa tematske posete u prestižnoj vinskoj oblasti Medok (obilazak vinskog instituta i vinskih podruma, kao i zadruge vinara), kao i reprezentativnoj regiji za gajenje voća i povrća u Francuskoj – Lot i Garon (poseta poljoprivrednom institutu i odabranim prizvođačima voća i povrća). Takođe, planirana je i poseta sajmu SIFEL-VINITEK sa organizacijom pojedinačnih radnih sastanaka prema Vašem interesu. Prvi put ove godine dva prestižna francuska sajma SIFEL i VINITEK će biti održana u isto vreme pod istim krovom. Očekuje se da će okupiti više od 1000 izlagača, a da će ih posetiti više od 50 000 posetilaca.

Po organizacionoj strukturi VINITEK je podeljen na tri velike oblasti proizvodnje: vinogradarstvo, vinarstvo i plasiranje na tržištu, dok je SIFEL orijentisan na proizvođače tehnologije i opreme za proizvodnju voća, povrća, duvana, proizvođača semenske robe, prehrambenih proizvoda pod staklenicima, a na njemu izlažu i prezentuju svoja dostignuća i preduzeća iz oblasti ekologije i obnovljivih izvora energije.

Privredna komora Srbije i Predstavništvo PKS u Francuskoj organizuju ovu studijsku posetu u periodu od 28. novembra do 03. decembra 2010. godine pod najpovoljnijim uslovima.

Ponuda PKS obuhvata sledeće:

• Hotelski smeštaj u dvokrevetnim sobama (po dve osobe u sobi), a postoji i mogućnost korišćenja jednokrevetne sobe
• Sve profesionalne studijske i tehničke posete
• Organizaciju B2B sastanaka na sajmu prema Vašem interesovanju
• Sve transfere u regionu
• Troškove ručka
• Logističku podršku
• Pratnju sa prevodiocem na srpski jezik

Troškovi ovog paketa usluga iznose 510€ u dinarskoj protivvrednosti sa smeštajem u dvokrevetnoj sobi, odnosno 750€ sa smeštajem u jednokrevetnoj sobi.

PKS se može pobrinuti i za avio-prevoz (u slučaju formiranja grupe, biće primenjena grupna tarifa za avio-prevoz), ali isti možete organizovati i samostalno.

Ukoliko ste zainteresovani da uzmete učešće u delegaciji za ovu studijsku posetu, s obzirom na neophodnost blagovremenih priprema (rezervacija hotela i avio-karata, prijavljivanje učešća u studijskim obilascima) molimo Vas da najkasnije do 22. oktobra 2010. godine pismeno dostavite potvrdu Vašeg učešća (popunjen Prijavni list), u prilogu, na faks: 011/3248-060 ili na e-mail mirjana.kovacevic@pks.rs i olivera.kominac@pks.rs.

Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate mr Mirjanu Kovačević i Oliveru Kominac, tel: 011/ 33-00-959 ili centrala: 011/33-00-900 lok 310.

Molimo da i Privrednu komoru Vojvodine obavestite o svom opredeljenju za učešće u navedenoj studijskoj poseti na e-mail adresu: inostranstvo@pkv.rs.

Prijavni list
Preliminarni program