Udruženje za medicinu sporta Srbije

Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet – Katedra za bromatologiju

ČETVRTI KONGRES O DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA

sa međunarodnim učešćem

Suplementacija zasnovana na dokazima

Kongres je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Republike Srbije (A-1-1450/13) sa 7 poena za slušaoce lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare i medicinske sestre i sa 13 poena za predavače, 11 poena za usmenu prezentaciju i 9 poena za poster prezentaciju.

Velika sala opštine Stari grad, Beograd, 24 – 25 oktobar 2013. godine

Uvodna reč

Poštovane kolege,

Zadovoljstvo da vama poželimo dobrodošlicu na Četvrti kongres o dijetetskim suplementima nas vraća u 2007. godinu kada smo na Prvom kongresu počeli neophodnu raspravu o značaju i mestu dijetetskih suplementa u našoj zemlji. Slobodno se može reći da smo reći da smo u proteklih 6 godina kroz više od 150 radova i sa preko 50 izlagača obuhvatili sve značajne teme u ovoj oblasti od bezbednosti, zdravstvene regulative do primene u najširem smislu i naučnih istraživanja uz objavljivanje publikacije sa spiskom suplementana na našem tržištu. Zahvaljujući interesovanju i jedinstvenoj interakciji između farmaceuta, lekara, trenera, tehničara i sportista za dijetetske suplemente kao najznačajnijem motivu ovaj kongres uspevamo da organizujemo po četvrti put kao domaći kongres prve kategorije o čemu govori i broj poena dodeljenih od Zdravstavenog saveta Srbije.

Ove godine moto Kongresa je „Suplementacija zasnovana na dokazima“ odnosno ponovno sagledavanje oblasti primene suplemenata koji su nedvosmisleno dokazali pozitivne efekte na ljudsko zdravlje, prevenciju određenih stanja i bolesti, ali i uticaja na sportsku sposbnost i kvalitet života. Pored domaćih stručnjaka i ove godine sa nestrpljenjem očekujemo da čujemo predavanja kolega iz regiona koji će nam preneti svoja iskustva i rezultate. Kongres je takođe mesto na kome će sponzorske kuće predstaviti svoje proizvodne i uvozne programe zasnovane na dokazima. Ove godine umesto uobičajenih postera koristimo iskustva kolega iz inostranstva i uvodimo elktronski poster odnosno mini usmene prezentacije, kada učesnici kogresa samo na jednom slajdu predstvljaju svoj rad u trajanju od tri minuta. Nakon svakog predavanja i svake sesije očekujemo diskusiju koja će neminovno dovesti do zaključaka značajnih za dalji rad.

Kraj oktobra u Beogradu može da bude izuzetno lep i sigurni smo da će biti vremena za nova poznanstva i druženja u srcu Beograda, nedaleko od Skadarlije, ulice Strahinića Bana i Kneza Mihajlove, a posebno u klubu Avantura, Udruženja za medicinu sporta Srbije.

Prof. dr Slađana Šobajić & Dr sci Nenad Dikić

Predsednici Kongresa

NAUČNI ODBOR

Blaženčić Mladenović Vera
Baralić Ivana
Basić Zorica
Dikić Nenad
Đorđević Brižita
Ibrić Svetlana
Jakovljević Branko
Jakovljević Vladislav
Konstadinović Vita
Kotur Jelena
Kovačević Nada
Kundaković Tatjana
Milinković Zdeslav
Mileusnić Milan
Popović Milka
Rasulić Lukas
Ristić Miljko
Samardžić Miroslav
Stanković Ivan
Šobajić Slađana
Umićević Svetozar
Vuković Gorica
Torović Ljiljana
Trajković Pavlović Ljiljana
Živanić Slobodan

ORGANIZACIONI ODBOR

Anđelković Marija
Cvjetićanin Miloš
Đuričić Ivana
Kostić Marija
Stefanović Mirko
Stojmenović Tamara
Vesić Vukašinović Milica
Vidović Bojana
Zrnić Milica

TEME KONGRESA

• Suplementacija u promociji zdravlja
• Suplementacija tokom fizičke aktivnosti i u sportu
• Suplementi za regulaciju telesne težine
• Zakonska regulisanost dijetetskih namirnica i dijetetskih suplemenata u Srbiji i EU
• Pregled dijetetskih suplemenata na tržištu Srbije

SATNICA

vreme/time 24/10/13 vreme/time 25/10/13
8:00 Registracija 8:00 Registracija
9:00-10:45 USMENE PREZENTACIJEI ORAL PRESENTATIONS moderatori: Vesna Kuntić, Aleksandra Konić Ristić 9:00-10:45 USMENE PREZENTACIJEII ORAL PRESENTATIONSII moderatori: BrižitaĐordević, Sladjana 2ilić
10:45-11:15 Kafe pauza/Coffeebfeak 10:45-11:15 Kafe pauza / Coffee break
11:15-12:45 SVECANO OTVARANJE IVANCIC MINISIMPOZIJUM – SAVREMENI ASPEKTI PRIMENE PROBIOTIKA IVANCIC MINI SYMPOSIUM – CONTEMPORARY ASPECTS OF PROBIOTICS moderator: Nenad Dikić 11:15-12:45 PHARMANOVA MINISIMPOZIJUM – UTICAJ OME- GA 3 MASNIH KISELINA NA NUTRITIVNISTATUS PHARMANOVA MINISYMPOSIUM – IMPACT OF 0MEGA-3 FATTY ACIDS ON NUTRITIONAL STATUS moderator: Sladana Sobajić
12:45-13:30 Rućak/Lunch break 12:45-13:30 Rućak/Lunchbreak
13:30-15:00 MINISIMPOZIJUM – STATISTIKA DIJETETSKIH SUPLEMENATA MINISYMP0SIUM – STATISTICS DIETARY SUPPLEMENTS moderatori: Marija Andelković, Ivana Baralić 13:30-14:15 MINISIMPOZIJUM – BEZBEDNOST SUPLEMENTA, DEKLARACIJE, NUTRITIVNE1ZDRAVSTVENEIZJAVE MINISYMPOSIUM – SECURITY SUPPLEMENT, LABELS, NUTRITIONAL AND HEALTH CLAIMS moderatori: Ljilja Torović, Zorica Basić
14:15-15:00 COCA COLA MINISIMPOZIJUM – ZNACAJ HIDRATACIJE U SPORTU1REKREACIJI COCA COLA MINISYMPOSIUM – THEIMPORTANCE OF HYDRATIONIN SPORT AND RECREATION moderator: Milica Vukašinović Vesić
15:00-15:30 Kafe pauza / Coffee break 15:00-15:30 Kafe pauza / Coffee break
15:30-17:00 MINISIMPOZIJUM – MARKETING, BIOETIKA I ETIKA U SUPLEMENTACIJI MINISYMPOSIUM – MARKETING, BIOETHICS AND ETHICS OF SUPPLEMENTATION moderatori: Josipa Mazalin Protulipac, Davor Korćok 15:30-17:00 USMENE PREZENTACIJEIII ORAL PRESENTATIONSII moderatori: Petrica Ružić, Ljiljana Sta nojević Jatja na Kundaković MINIORAL ZATVARANJE

NAČIN PREZENTACIJE

• Usmene prezentacije isključivo u elektronskoj formi (Power Point).
• Plenarna predavanja: 25 min;
• Predavanja na mini simpozijumima: 25 min;
• Usmeno izlaganje: 8 min
• Mini usmene prezentacije (elektronski poster): 3 min

KONGRESNI PROSTOR

Velika sala opštine Stari grad, Makedonska 42, Beograd (preko puta zgrade Politike)

KOTIZACIJA

Cene su izražene u dinarima do 15. septembra posle 15. septembra
učesnici 3000 6000
lekari i farmaceuti na specijalizaciji, treneri, instruktori * 2000 4000
studenti* 800 800

*potrebno je da dokažu svoj status odgovarajućim dokumentom

Kotizacija obuhvata slobodno prisustvovanje svim kongresnim aktivnostima, kongresni materijal i sendviče za ručak, osveženje na kafe pauzama.

BEDŽ

Bedž se dobija po uplati kotizacije i obavezan je sve vreme kongresa.

IZLOŽBA

Izložba proizvođača i uvoznika suplemenata biće otvorena za vreme trajanja naučnog programa u Foajeu ispred Velike sale opštine Stari grad.

UPLATE

Uplatu kotizacije u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate možete izvršiti na račun Udruženja za medicinu sporta 205–102832–52, adresa Palmotićeva 26, Beograd, PIB 100416785.

Uplate kotizacije se mogu izvršiti i na licu mesta, prilikom registracije.

Poziv

Program