Reklama

Radovi Poljoprivredno prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

O časopisu

Glavni i odgovorni urednik: Prof.dr. Ahmed Smajić
Izdavač: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Sarajevo