Novi tekstovi

Mogućnosti primene HACCP sistema u malim i srednjim preduzećima, dipl. ing. Zdravko Šumić
HACCP konsultanti sertifikovani na Tehnološkom fakultetu, dipl. ing. Zdravko Šumić

Novi tekstovi – preneseni iz novina

Bezbedna hrana u Srbiji
Pravna zaštita Srpskih brendova
Izvoz hrane u EU pod znakom pitanja
Osnovana Grupacija za organsku proizvodnju
Primena ekološke takse od 1. aprila

Nove teme na forumu

Suva višnja – ponuda, potražnja
Propisi za tradicionalnu preradu mesa
Gde pronaci staklene boce od 1L, 0.7L i 0.2L
Voćni jogurt
Proizvodnja šunke
Kako zapoceti proizvodnju sira
Sterilizacija na mleko

Berza rada

Bosiljka Ninković CV, Grad: Beograd, Prethodno radno iskustvo:Centroproizvod, Uni-Chem, Bio-Ekološki centar, SuperLaboratory,
Jasna Stanić CV
, Grad: Beograd,
Miloš Diklić CV, Grad: Zaječar,
Spomenka Pištinjat CV, Grad: Herceg Novi,Prethodno radno iskustvo: Kompanija “ Aleksandrija “
Vesna Rosić CV, Grad: Beograd,Prethodno radno iskustvo: SR Venac, Stara Pazova, Gramma Libero, Beograd,

Spisak svih tehnologa koji traže posao možete pogledati na ovoj stranici. Sledi spisak tehnologa koji su svoj CV protekle nedjelje prijavili na Tehnologiju hrane:

Nova literatura

Harperov pregled biohemije, Dawid W. Martin, Jr. Peter A. Mayes Victor W. Rodwell Daryl K. Granner, Savremena Administracija, Beograd, 1992.
Uvod u infracrvenu spektroskopiju
, Helmut Giinzler, Hans-Ulrich Gremlich, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
Upotreba prehrambenih aditiva, Dr Petar Modić, POPO-KNIGA, BEOGRAD, 2001.
Priručnik za kontrolu kvaliteta, Lazar Čobanović, Novi Sad, 2004.
Hemijsko-tehnološki leksikon, Veljko Kostić, Ljiljana Kostić, Građevinska knjiga, Beograd, 2005
Tehnički rečnik, Jelica V. Marković, Građevinska knjiga, Beograd, 2007.
Osnove analitičke hemije, Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
Knjiga o vinu, Džoen Sajmon, Profil knjigad.o.o., Beograd, 2001.
Opšta i industrijska mikrobiologija, Dragutin A. Đukić, Vsevolod T. Jemcev, Stylos, Novi Sad, 2004.
Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu, A. Zaid, H. G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicholas, Partenon, Beograd, 2007.
Opšti kurs fizičke hemije, Ivanka D. Holclajtner-Antunović, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.
Organska hemija – struktura i funkcija, К. Peter С. Vollhardt, NeilE. Schore
Dinamika i regulacija procesa, Prof. dr Aleksandar Cigara Prof., dr Mihailo Peruničić, Tehnološki Fakultet, Novi Sad, 1993.
Tehnološke operacije II, Dušan Slmonovlć , Slobodan Končar, Đurđevlć Svetomlr Cvljovlć ,Dragoljub Vukovlć, Tehnološko — metalurški fakultet, Beograd,
Tehnološke operacije I, D.Simonović, D.Vuković, S.Cvijović, S.Končar-Đurđević, Tehnološko – metalurški fakultet, Beograd, 1989.

Konkursi

Ostvarili smo uspešnu saradnju sa organizatorima i podržaliTakmičenje za izbor najbolje tehnološke inovacije 2010 (NTI 2010)“, rok za prijavu je do 31.03.2010.
Konkurs za starap i kredite za početnike, Konkurs traje do 30. aprila 2010.
LAMANS traži proizvođače iz prehrambene industrije
Potreban tehnolog – SMKR Mačvanka
NVO MEA Raspisuje konkurs za nabavku plastenika za uzgoj povrća i podizanje zasada šljive
Tražimo tehnologa – Sirela Maglić
Tražimo šefa laboratorije
Konkurs za tehnologa – Promontgroup DOO
Tražimo Šefa kontrole kvaliteta, Aleksandrija – Daž DOO

Sajmovi i seminari

HACCP kurs na Tehnološkom faklutetu u Novom Sadu, Održava se: Novi Sad, 27-28. mart 2010.
XII Epizootiološki dani
Održava se 7.-10. april 2010.godine
Peti mediteranski dani Trebinje 2010 – Zdrav život, Održava se: Trebinje, 08-10. april 2010.
15. Pekarski dani, Održava se: Novi Sad, 14-15. april 2010.
13. Međunarodni sajam privrede u Mostaru
, Održava se: 13-17. april 2010.godine
XXII Naučno-stručni skup – Procesna tehnika i energatika u poljoprivredi 2010, Održava se Donji Milanovac, 18 – 23. april 2010.
Eko Justus II, Održava se: 15. maja 2010. godine.
EUROBRAND Održava se 28. do 30. maja 2010. godine
5. Simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj” 2010, Održava se: Soko Banja, 12-15. septembra 2010.
XXV Savetovanje savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka, Održava se: Novi Sad,21–22. oktobar 2010.

Vesti