Reklama

Novi tekstovi – pravilnici

Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda, (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2012) – prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu kafe, proizvoda od kafe i surogata kafe ( „Službeni list SRJ”, br. 35/01 i 49/01 – ispravka i „Službeni list SCG”, br. 56/03 – dr. Propis i 4/04 – dr. Propis)
Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije, (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2012)
Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila, (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2012)
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje licenca za stručno osposobljavanje kandidata za savetnika, kao i o obrascu licence, (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2012)
Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda, (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2012)

Novi tekstovi – preneseno iz medija

Organska proizvodnja sve popularnija u Srbiji
Prerađivači očekuju niže cene mesa
Odbor za životnu sredinu PKS razmatrao zbrinjavanje opasnog otpada
Dovoljno pšenice za naše potrebe, ali ne i za izvoz
Dani organske hrane – od 8. do 10. juna u Beogradu
Na sajmu “Vievinum” u Beču srpska vina dobila visoke ocene
Za 500 dinara po grlu treba 10 tovljenika

Nove teme na forumu

Goji Bobice
Boja E-120 (karminska kis.) u proizvodima od mesa
Vakuum susare
Mladi luk
Tehnologija bezalkoholnih pića
Definicija voćnog soka
Proizvodanja rakije od duda
Fino usitnjene barene kobasice
Vademekum deo 1: čišćenje, kvašenje žita, hlađenje i sušenje, aspiracija, mlevenje

Berza rada

Sledi spisak tehnologa koji su svoj CV protekle nedjelje prijavili na Tehnologiju hrane:
Marija Živković CV; Grad: Paraćin; Prethodno radno iskustvo: DP, Plima M, Kruševac, Albus, Novi Sad.
Srđan Prodanić CV; Grad: Valjevo; Prethodno radno iskustvo: Zavod za poljoprivredu , Loznica.

Konkursi

Yuco Hemija DOO – Tehnolog
Program ranog razvoja
Konkurs NLB banke a.d. Beograd za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj konkurentnostim MSPP
Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2012. godini – NTI 12

Sajmovi i seminari

CHYMICUS IV – četvrti međunarodni kongres; Održava se na Tari, 11.-14. juna 2012.
XV Anniversary Balkan Mineral Processing Congress; Održava se od 13-16. juna 2013. godine.
Jubilarno pedeseto savetovanje Srpskog hemijskog društva; Održava se u Beogradu, 14.-15. juni 2012.
Novi mikrobiološki kriterijumi bezbednosti hrane i higijene procesa; Održava se u Lesjkovcu, 15. juna 2012.
Druga naučno-stručna međunarodna konferencija o učenju za preduzetništvo ICEL2, Održava se 18. juna 2012. godine u Novom Sadu.
2nd International Conference of Entrepreneurial Learning – ICEL2, Održava se 18. juna 2012. godine u Novom Sadu.
RIO +20 – Prijavite vaš primer zelene ekonomije; Održava se od 20-22. juna 2012. godine u Rio de Žaneiru.
ECOMEN – Regionalna konferencija o zahtevima zaštite životne sredine, Održava se 17 – 19. juna 2012. godine u Sremskim Karlovcima.
HACCP kurs – Tehnološki fakultet, Novi Sad, Održava se: 07-08. jula 2012.
14. Kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem, Održava se 09 – 12. septembar 2012. godine u Vrnjačkoj Banji.
XIV. Ružičkini dani DANAS ZNANOST – SUTRA INDUSTRIJA, Održava se 13 – 15. septembar 2012. godine u Vukovaru.
XVI Medjunarodna Eko-konferencija o zdravstveno bezbednoj hrani, Održava se 26 – 29. septembar 2012. godine u Novom Sadu.
23rd International scientific – Experts Congress on agriculture and food industry, Održava se 27 – 29. septembar 2012. godine, Izmir/TURKEY.
Ic-cmtp2; Održava se od 08-10. oktobra 2012. godine u Miskolc-Tapioca, Hungary.
EUROBRAND – 5. Međunarodnu multidisciplinarnu naučnu konferenciju

Vesti

Podbacio otkup maslinova ulja http://t.co/oLAwoRrV
Platforma nove politike govedarstva http://t.co/BHfZBJHP
Cena ne prati kvalitet pšenice u Srbiji http://t.co/ysuM2lhs
Prodaja zrenjaninske skrobare 29. juna http://t.co/7fgxv8qr
Uobičajena ponuda kukuruza, cena 22 dinara http://t.co/VyCgJ1Cv
Mraz i rutava buba smanjili rod u jagodnjacima http://t.co/kaY4lkAV
Krompir truli, a država ćuti http://t.co/rq35BBjM
Imlek preuzeo Natura vitu iz RS http://t.co/DQXx0fAw
Rakija čeka kupca, radnici plate http://t.co/bC1Slzoh
Integrirana proizvodnja ratarskih kultura http://t.co/0bp5BEqa
Dobrobit svinja http://t.co/tHjRvYYK
Administracija koči uspješne poljoprivrednike? http://t.co/J32vtuFo
Slabija ponuda prasadi i tovnih svinja u maju http://t.co/TBPzpkoS
Pešter: Ovce niko ne kupuje http://t.co/YQClRYrm
Zdrava hrana na pijaci „Moj salaš“ u Novom Sadu http://t.co/0SjiF5ep
Dani organske hrane otvoreni uz pomoć mališana http://t.co/dt93gj8R
Štete od žičnjaka u usjevima kukuruza http://t.co/34fp4EH6
Mraz i tuča „pobrali“ većinu uroda voćnih nasada http://t.co/821jY8zG
Kinezi kupuju francuske vinograde http://t.co/lqIDcxCf